Szkoła podstawowa nr 1 Powiat Mielecki Mielec

Witam wszystkich na mojej stronie internetowej.

Marek Paprocki

English version

Imieniny

Wczoraj: Czeslawa Fryderyka
Dzisiaj: Daniela Dalidy
Jutro: Marii Magdaleny
Pojutrze: Bogny Apolinarego

Statystyka

Odsłon artykułów:
4313

Życiorys

Urodziłem się 3.09.1963 roku w Mielcu. Posiadam troje rodzeństwa. W latach 1970 – 1978 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu.

View the embedded image gallery online at:
http://marekpaprocki.mielec.pl/#sigProGalleria2e09194bf4

Następnie naukę kontynuowałem w pięcioletnim Technikum Mechanicznym w Mielcu o specjalności budowa płatowców.

W latach 1980 – 1983 byłem jedynym reprezentantem Chorągwi Rzeszowskiej w Radzie Harcerzy Starszych przy Komendzie Głównej ZHP w Warszawie. W latach 1983-1985 kontynuowałem naukę w dwuletnim Studium Nauczania Początkowego w Rzeszowie.
View the embedded image gallery online at:
http://marekpaprocki.mielec.pl/#sigProGalleriad70ddefa7c

View the embedded image gallery online at:
http://marekpaprocki.mielec.pl/#sigProGalleria5cec2a20fe

Pierwszego czerwca 1985 roku zawarłem związek małżeński. Posiadam dwoje dzieci: córkę Ewę i syna Kacpra.
Swoja pracę zawodową rozpocząłem 1.09.1985 roku w Szkole Podstawowej w Trześni, gdzie prawowałem jako nauczyciel nauczania początkowego. Prowadziłem także zajęcia z muzyki, przysposobienia obronnego, techniki oraz historii. W szkole w Trześni opiekowałem się chórem szkolnym, zespołem instrumentalno - wokalnym oraz żeńską drużyną harcerską. W tym czasie byłem również członkiem Komendy Hufca ZHP w Mielcu.

View the embedded image gallery online at:
http://marekpaprocki.mielec.pl/#sigProGalleria62e727d7d5

W październiku 1985 roku zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej. W wojsku, po ukończeniu szkolenia podoficerskiego zostałem pisarzem Dowódcy 13 Batalionu Saperów w Dębicy. W związku z tym, że byłem nauczycielem służbę wojskową odbywałem 20 miesięcy. W trakcie odbywania służby wojskowej uzyskałem dwie specjalności wojskowe: pisarza – kancelisty oraz sapera – minera. Po zakończeniu służby wojskowej powróciłem do pracy w Szkole Podstawowej w Trześni i prowadziłem zajęcia, które wymieniłem powyżej.
W Szkole Podstawowej w Trześni pracowałem 6 lat (1985 – 1991). W 1989 roku zostałem wybrany Komendantem Hufca ZHP w Mielcu. Funkcję tą pełniłem przez 1 rok na pełnym etacie. Posiadam stopień harcmistrza. W tym czasie w Szkole Podstawowej w Trześni byłem zatrudniony na pół etatu. W między czasie tzn. w 1988 roku rozpocząłem trzyletnie studia wyższe magisterskie na rzeszowskiej WSP. Studia ukończyłem w czerwcu 1991 roku. W tym też roku przystąpiłem do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu, który wygrałem. W 1997 roku nowe władze samorządowe ogłosiły konkurs na stanowisko dyrektora we wszystkich szkołach podstawowych w Mielcu. Ponownie przystąpiłem do konkursu, który wygrałem jednogłośnie. W 2002 roku po upływie kolejnej kadencji Zarząd Miasta Mielca ponownie powołał mnie na pięcioletnią kadencję na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu, gdzie pracuję do tej pory. W trakcie pracy w szkole poszerzałem swoją wiedzę i nabywałem nowe umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. W roku 1994 ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o specjalności: pedagogika opiekuńcza. Następnie w 2003 roku ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności: zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie edukacji, a w 2005 roku ukończyłem studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Prawnych o specjalności prawno – samorządowej.
Nadmieniam także, że prowadziłem własną działalność gospodarczą – Zakład Ślusarski i Mechanika Maszyn (1997 – 1999) oraz byłem konsultantem i pełnomocnikiem firmy P.P.U.H. „ERGO”, której współwłaścicielem była moja żona.(1992 – 1996)
Ukończyłem następujące formy doskonalenia zawodowego: 

 1. Kurs dla organizatorów pracy harcerskiej zorganizowany przez Centralną Szkołę Instruktorów Harcerskich ZHP w Załęczu Wielkim – 1988;
 2. Studium specjalne dla nauczycieli – instruktorów i opiekunów ZHP w szkołach zorganizowane przez IKN – ODN w Rzeszowie – 1988;
 3. Kurs dla nowo powołanej kierowniczej kadry oświatowej zorganizowany przez WOM w Rzeszowie – 1991;
 4. Szkolenie nt. „Elementy informatyki w szkole podstawowej” zorganizowane przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – 1993;
 5. Kurs w ramach Programu TERM – IAE w zakresie doskonalenia zarządzania oświatą zorganizowany przez ODP w Tarnobrzegu – 1997;
 6. Szkolenie pt. „Rachunkowość przedsiębiorstw” zorganizowane przez Oddział Małopolskiej Fundacji Promocji Kadr – 1997;
 7. Kurs dla inspektorów bhp zorganizowanym przez OS przy P.W. „TARBONUS” w Tarnobrzegu – 1998;
 8. Warsztaty dla dyrektorów szkół nt. „Przygotowanie do wdrażania reformy oświatowej” zorganizowane przez CDP w Rzeszowie – 1998;
 9. Kurs dla edukatorów kadry kierowniczej oświaty – Program „EDUKATOR” zorganizowany przez CODN w Warszawie – 1999;
 10. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej zorganizowany przez ODP w Tarnobrzegu – 2000;
 11. Szkolenie pt. „Rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o integracji europejskiej – przygotowanie nauczycieli szkół do prowadzenia zajęć z młodzieżą o UE” zorganizowane przez Fundację Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego w Mielcu – 2000;
 12. Szkolenie pt. „Wideotrening komunikacji w szkole – podstawy metody i możliwości jej wykorzystania” zorganizowane przez Fundację PLUS w Krakowie – 2001;
 13. Szkolenie nt. „Obiektywne ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów i elementy zapewnienia jakości w edukacji” zorganizowane przez CKU w Mielcu- 2001;
 14. Kurs dla kandydatów rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zorganizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie – 2002;
 15. Kurs „Obsługa programu VULCAN” zorganizowany przez CKP w Mielcu – 2002;
 16. Szkolenie nt. „Jak efektywnie zarządzać zespołem by osiągnąć sukces”  zorganizowane przez Centrum Kształcenia Menadżerów w Świeradowie Zdroju –  2002.

Swoje doświadczenie i umiejętności zawodowe wykorzystuję nie tylko jako dyrektor Sz. P Nr 1 w Mielcu ale także dzielę się swoją wiedzą i prowadzę zajęcia z marketingu, zarządzania i reklamy w Niepublicznej Szkole Biznesu w Mielcu. Współpracuję także z Podkarpackim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Tarnobrzegu prowadząc zajęcia na kursach kwalifikacyjnych dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu: zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy szkoły, placówka oświatowa a środowisko lokalne. W PODN O/Tarnobrzeg byłem także wykładowcą na kursie doskonalącym dla nauczycieli i opiekunów samorządów uczniowskich. Prowadziłem zajęcia nt. „Prawa ucznia w szkole”. Moje wiadomości i umiejętności jako edukatora ds. kadry kierowniczej wykorzystywane są także przez Wyższą Szkołę Gospodarki i Zarządzania w Mielcu. Od 2000 roku w tej wyższej uczelni prowadzę wykłady oraz zajęcia warsztatowe na studiach podyplomowych „Zarządzanie Oświatą” z następujących przedmiotów:

 • mierzenie jakości pracy w placówce oświatowej
 • rozwój szkoły i planowanie pracy.

Nadmieniam, że posiadam pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Za swoje osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej otrzymałem:

 • Nagrodę Kuratora Oświaty – 1993r;
 • Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej drugiego stopnia – 1997r;
 • Nagrodę Prezydenta Miasta Mielca – 2000r;
 • Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pierwszego stopnia – 2002r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2003
 • Nagrodę Kuratora Oświaty – 2005,
 • Nagrodę Kuratora Oświaty – 2006,

Za swoją działalność społeczną zostałem także odznaczony brązowym medalem „Dla obronności kraju” oraz złotym „Za zasługi dla pożarnictwa”, oraz Srebrną Honorową Odznaką Związku Inwalidów Wojennych RP.
Zostałem wybrany także MIELCZANINEM ROKU 2001 w plebiscycie tygodnika regionalnego Korso. W swoim życiu dużo czasu poświęcałem i poświęcam na działalność społeczną. W 1998 roku zostałem wybrany radnym Powiatu Mieleckiego I kadencji i pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego oraz Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W 2002 roku zostałem ponownie wybrany radnym Powiatu Mieleckiego uzyskując pod względem liczbowym drugi wynik w całym powiecie. Obecnie zostałem wybrany i pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego. W latach 2001 – 2005 - 2001 roku byłem Dyrektorem Biura Senatorskiego Senatora RP Grzegorza Lato. Od 2004 roku zostałem powołany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na członka Rady Programowej TVP 3 Rzeszów do roku 2008. W grudniu 2008 zostałem społecznym asystentem Prezesa PZPN Grzegorza Lato

Współpraca

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

  Akceptuję pliki cookies na tej stronie.